Šrí Hari Dhám |

Šrí Hari Dhám

Kazatelské centrum hnutí Hare Krišna

Padayatra 2017

Drazí oddaní,

přijměte prosím naše nejuctivější poklony. Všechna sláva sankírtanové misi Pána Čaitanji Maháprabhu, všechna sláva české Padajátře 2017!

          „Podobně jako vycházející slunce okamžitě rozptyluje veškerou temnotu světa,
          hlubokou jako oceán, tak i Svaté jméno Pána, je-li zpíváno bez přestupků, může
          rozptýlit všechny reakce z hříšného života živých bytostí. Všechna sláva Svatému
          jménu Pána, které je příznivé pro celý svět!“  (Šrí Lakšmídhara – Padjaválí)

Tak jako je Mírový pochod Padajátra drahým projektem Šríly Prabhupády, je velmi drahá nám všem, jeho žákům a následovníkům. A tak jak jsou mu zajisté drazí všichni oddaní sloužící na Padajátře, jsou drazí i nám, všem oddaným v ISKCONu.

Nešťastné události na letošní Padajátře proto otřásly srdcem každého z nás. Ačkoliv si je oddaný vědomý dočasné povahy hmotného těla a chápe, že utrpení je v tomto světě přítomno na každém kroku, přesto je pro něj hrozba ztráty společnosti vaišnavy zdrojem velkého utrpení. Loka Saranga prabhu a Muni Prija prabhu spojili všechny oddané ve společných i individuálních modlitbách. Mnoho oddaných podpořilo zraněné a jejich rodiny duchovní, emocionální i finanční podporou, a myšlenky všech spočívaly u nich. V kritických chvílích jsme mohli cítit, jak celá jatra dýchá pro Vás! Božstva ve všech chrámech a domovech přijímala modlitby za Vaše uzdravení! Milostivý Pán naše prosby vyslyšel.

Ačkoliv jsou oba již mimo největší nebezpečí, následky zranění mohou ještě přetrvávat. Rádi bychom jim proto i nadále vyjádřili svoji plnou podporu a přání brzkého uzdravení. Také bychom chtěli poděkovat všem ostatním oddaným, kteří navzdory tíživé situaci pokračovali v průvodu a tak se podíleli na úspěchu letošní Padajátry. Především Nrsimha Čaijtanja prabhuovi, který zaujal místo svého otce a dovedl oddané v harinámu až do poslední vesnice naplánované trasy. Úsilí vložené do tohoto velkého kazatelského projektu přineslo úžasné ovoce včetně 10894 rozdaných knih. Všechna sláva oddaným z Padajátry! Všechna sláva „honbě na nosorožce“!
Mnoho úspěchu a sil do dalších ročníků přejí...

Členové Národní rady:

Asvahari dasa
Narakriti dasa
Sankirtan dasa
Trilokatma dasa
Varnasrama dasa
               

Přednášky v Ostravě

  každý sudý týden
v
úterý
od 17:00
... více

 
English info

Informations in
ENGLISH

... go for more

 
Sdělení

Padayatra 2017
... více

 
Filmy na DVD
 
Mother Ganga  Lost Village