Šrí Hari Dhám | Knihy

Šrí Hari Dhám

Kazatelské centrum hnutí Hare Krišna

Knihy

Filozofie a literatura hnutí Hare Krišna

Učení hnutí Hare Krišna - ISKCONu - předložil jeho zakladatel – áčárya Šrí Šrímad A.C. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda v desítkách knih, vesměs překladů ze sanskritu a bengálštiny, a doplnil je komentáři nezbytnými pro správné pochopení učení této filozofie. Dnes jsou již všechny tyto knihy přeloženy do českého jazyka a pro desítky tisíc obyvatel této země se staly oblíbenou četbou a zdrojem poznání v mnoha oblastech. Jednou z předností této literatury je to, že ji ocení jak běžný čtenář, tak odborník.

Knihy Bhaktivédanty Svámího Prabhupády jsou již od šedesátých let oceňovány profesory vyhlášených univerzit po celém světě, pro svou hloubku a realizované výklady. Celé dílo Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda přeložil, doplnil výklady učednické posloupnosti Brahma-Madhva-Gaudíja sampradáji a vydal za krátkých 17 let, přičemž stále cestoval okolo světa, dohlížel na růst hnutí, zakládal chrámy, farmy, restaurace, školy, napsal tisíce dopisů, zasvětil tisíce žáků, setkal se s mnoha osobnostmi života náboženského, sociálního, politického, vědeckého, atd...

Nejlepší vizitkou jsou však jeho knihy samotné, proto zde přinášíme přehled knih Bhaktivédanty Svámího Prabhupády vydaných v češtině mezinárodním nakladatelstvím Bhaktivedanta Book Trust a vy si můžete v případě zájmu tyto knihy pořídit osobně ve vašem nejbližším centru hnutí Hare Krišna nebo na dobírku.


Bhagavad-gítá taková, jaká je – posvátný rozhovor Šrí Krišny s Ardžunou, ke kterému došlo těsně před památnou bitvou na Kurukšétře, popsanou v Mahábháratě. V sedmi stech verších Krišna Ardžunovi mimo jiné vyjeví základní poznání rozdílu mezi duší a tělem, tajemství činů a jejich následků, absolutní povahu svých činů a svého zjevení v tomto světě, systém duchovní posloupnosti, přijetí gurua, různé druhy jógy a obětí a vedle mnoha dalších témat i nejvyšší způsob seberealizace – bhakti, neboli čistou oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství.
 
Jedinečný a úplný překlad, ve kterém najdete původní verše v sanskritu, latinskou transliteraci, český překlad a výklad textu. Kniha má 944 stran ve tvrdé vazbě a 16 stran barevné obrazové přílohy.

Šrímad-Bhágavatam 1.-10. zpěv ( 15 svazků v češtině) – 5 000 let starý rozhovor největšího ze světců té doby Šríly Šukadévy Gósvámího s jeho žákem Mahárádžem Paríkšitem o tom, co by měl každý vědět, než zemře. Obsahuje podrobné informace o vlastním já, vesmíru, karmě a reinkarnaci, koloběhu rození a umírání, ale také o osvobození z hmotné existence a povaze duchovního světa a úplné poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství.
 
Původní sanskritské verše v dévanágarí, latinská transliterace, český překlad a výklad. Každý svazek má barevnou obrazovou přílohu.

Šrí Čaitanya-čaritámrita (4 svazky v češtině, každý cca 1500 až 1800 stran) - vaišnavská klasika od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího z 15. století – život a učení Šrí Čaitanji Maháprabhua. Původní verše v bengálštině a sanskritu, latinská transliterace, český překlad a výklad. Každý svazek je s barevnou obrazovou přílohou.

Nektar oddanosti - studie díla s původním názvem Bhakti-rasámrita-sindhu od Šríly Rúpy Gósvámího, přímého žáka Šrí Čaitanji Maháprabhua. Ve čtyřech vlnách seznámí studenta s podstatou bhakti-yogy, láskyplné oddané služby Krišnovi. Tato kniha, kterou Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda označil jako „Zákoník ISKCONu“, obsahuje praktické pokyny k oddané službě i ezoterické popisy nejvyšších úrovní duchovního života. 450 stran textu s barevnou obrazovou přílohou.

Šrí Íšopanišad – překlad první ze 108 Upanišad, filozofických částí Véd. Původní verše v dévanágarí, latinská transliterace, český překlad a výklady. 95 stran textu.

Nektar pokynů – další z knih Šríly Rúpy Gósvámího. Tentokrát příručka pro začátečníky v oddané službě – 11 manter pro správné pochopení a praxi v duchovním životě. 69 stran textu.

Krišna - nejvyšší Osobnost Božství (2 svazky) – studie 10. zpěvu Šrímad-Bhágavatamu, který pojednává výhradně o Šrí Krišnovi a Jeho činnostech v duchovním světě. Ty čas od času vyjevuje i na této planetě, ve Vrindávanu, svém duchovním sídle plném věčnosti, poznání a blaženosti. Každá kniha má cca 340 stran a barevnou obrazovou přílohu.

Zlatý Avatár – výběr nejdůležitějších pasáží ze Šrí Čaitanja-čaritámrity – rozhovorů Pána Čaitanji s Jeho oddanými, ve kterých je zcela zevrubně vysvětlena věda o Bohu. 316 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Prabhupáda – životopis zakladatele-áčárji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, ISKCONu – Šrí Šrímada A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. Poutavý příběh malého chlapce, který se později stal světově známým náboženským vůdcem, autorem, filozofem a duchovním mistrem, jemuž se poprvé v historii lidstva podařilo mistrně přesadit odvěké poselství učednické posloupnosti Brahma-Madhva-Gaudíja sampradáji a v ní sestupujících védských textů, jako je Bhagavad-gítá a Šrímad-Bhágavatam, do všech zemí na světě. Za krátkých 12 let přeložil desítky knih, založil stovky chrámů, farem i škol, zasvětil tisíce žáků, několikrát objel zemi a setkal se se stovkami známých osobností i obyčejných lidí této planety. Kniha má 360 stran a barevnou obrazovou přílohu.

Vědecké poznání duše – kniha sestavená z rozhovorů a přednášek Šríly Prabhupády. Systematicky probírá nejdůležitější témata filozofie Véd, jako je karma, reinkarnace, guru, účinky mahá-mantry Hare Krišna, význam vědomí Krišny pro lidskou společnost, atd.... 280 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Nauka o seberealizaci – dalšími články a rozhovory navazuje na Vědecké poznání duše a obsahuje i knihu "Snadná cesta na jiné planety". 300 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Život pochází ze života – 16 ranních procházek Šríly Prabhupády a na nich zachycené diskuze konfrontující moderní vědu. Obsahuje také "Vědomí Krišny – dokonalost života", "Dokonalost jógy" a "Poselství Boha". 287 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Mezi životem a smrtí – tisíce let starý příběh muže, který prožil svou smrt a dostal druhou šanci změnit svůj život. Obsahuje také "Cesta k dokonalosti". 311 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Učení královny Kuntí – je prosté a zároveň vznešené. Její čistá oddanost ji za všech okolností ochránila před nepřízní osudu. Součástí knihy je také kniha "Na cestě ke Krišnovi". 290 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Učení Šrí Kapily – v této knize přednáší Šrí Kapila, inkarnace Šrí Krišny, své matce Dévahúti sánkhjovou filozofii o vztahu duše, hmotného světa a Nejvyššího, aby jí ukázal cestu duchovního osvícení. Obsahuje také "Transcendentální učení Prahláda Mahárádže". 305 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Cesta za poznáním – soubor rozhovorů a přednášek Bhaktivédanty Svámího oslovujících problematiku řešení světových problémů, otázek duše a těla, srovnání názorů různých filozofů, atd... Obsahuje také "Dharma, cesta transcendence". 350 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Návraty – reinkarnace - je smrt opravdu konec našeho života? Poznatky od Sokrata po Salingera, i tisíce let staré příběhy z Véd. 93 stran

--------- knihy dalších autorů ---------

Mahábhárata – velmi pěkná převyprávěná verze velkého historického eposu Mahábhárata od Krišna Dharmy dáse. 990 stran doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Skrytá sláva Indie – Steven J.Rosen - množství barevných fotografií spolu s doprovodným textem vysvětluje naučným způsobem obsáhlou kulturní a duchovní tradici dávné Indie. Autor v ní objasňuje desítky témat a pojmů velmi přehledným a poutavým způsobem. Kniha, kterou by měl mít každý, kdo chce mít jasno v indické kultuře a filozofii a jejich historickém vývoji. Mantry, astrologie, bohové, umění, Védy, ájurvéda jsou jen některá z mnoha témat. 192 barevných stran


Bhagavad-gítá

Xxxxx

 
Šrímad-Bhágavatam

Xxxxx

 
Šrí Čaitanya-čaritámrita

Xxxxx

 
Prabhupáda - životopis

Xxxxx