Šrí Hari Dhám | Filozofie

Šrí Hari Dhám

Kazatelské centrum hnutí Hare Krišna

Filozofie

Na této stránce najdete zajímavé články, přednášky či citáty,  týkající se filozofie Véd, a zválště závěrů védské filozofie, které jsou předloženy ve Šrímad Bhágavatamu a Bhagavad-gítě. Nebudou zde scházet ani praktická pojednání pro ty, kdo chtějí uvést filozofii hnutí Hare Krišna do svého života nebo články přinášející filozofický pohled na některé jevy současného světa.

Překlady původních sanskritských a bengálských textů, tvořících základ vaišnavské filozofie najdete na stránce " Knihy".

 

Zde je několik citátů z knih Šríly Prabhupády"

"Každý přirozeně hledá pravdu, neboť pravda je nejen nejkrásnější, ale také nejmocnější, nejbohatší, nejslavnější a plná veškerého odříkání a poznání."

"Vaišnava nejedná s jinými živými bytostmi ani jako s přáteli, ani jako s nepřáteli. Učí tak každého, že jsme všichni služebníci Nejvyššího Pána."

"Hnutí pro vědomí Krišny zavedené Śrí Caitanyou Maháprabuem je tak mocné, že může zaplavit celý svět a upoutat všechny třídy lidí tématy lásky k Bohu."

"Slovo vaišnava označuje toho, kdo je schopen usednout kdekoliv, za jakýchkoliv podmínek a být šťastný. Chce pouze místo k ulehnutí, trochu prasádam a jestliže je zde malá služba, kterou může udělat, řekne: 'S radostí, nechte mě to udělat pro Krišnu.' To je vše."

"Jestliže děláš službu pro Kršnu, je to Kršnovo přání zdali jsi úspěšný či ne. To znamená: nemysli si, že budeš vždy úspěšný jenom proto, že máš vědomí Krišny. Ne ! Na tom nezáleží. Dokonce jestliže nejsi úspěšný, musíš mít neustále na paměti, že bez Kršnovy touhy, se nemůže nic stát."

"Můžete vyznávat jakékoliv náboženství, ale zkouškou jeho dokonalosti nebo vaší dokonalosti je, zda vyvíjíte lásku k Bohu. Nyní zaměřujeme svoji lásku na tolik věcí. Dokonalostí lásky ale je, když ji všechnu soustředíme k Bohu."

"Životní touhy lidí nikdy nemají směřovat k uspokojování smyslů. Člověk má chtít pouze to, aby žil zdravě a udržoval své tělo v pořádku, neboť určením jeho života je klást otázky, které se týkají Absolutní Pravdy. Nic jiného nemá být cílem jeho činností."

"Ten, kdo nelpí na ničem, ale zároveň přijímá vše ve vztahu ke Kršnovi, je ve správném postavení, nad pocitem vlastnictví. Naopak někdo, kdo vše odmítá, aniž by věděl, jaký to má vztah ke Kršnovi, není ve svém odříkání tak dokonalý."

"Zrození za zrozením získává člověk matku a otce, ale když získá požehnání gurua a Krišny, přemůže hmotnou energii a uctíváním Pána se vrátí zpět k Bohu."Bhagavad-gítá

Xxxxx

 
Šrímad-Bhágavatam

Xxxxx

 
Šrí Čaitanya-čaritámrita

Xxxxx

 
Prabhupáda - životopis

Xxxxx