Šrí Hari Dhám | Kalendář

Šrí Hari Dhám

Kazatelské centrum hnutí Hare Krišna

Kalendář 2021 - Gaurabda 535

Tento kalendář je vypočítán na časové pásmo Ostrava, je proto aktuální pro Moravu. Může se tedy stát, že některé údaje nebudou korespondovat se stejným kalendářem vypočítaným pro Prahu. Nejedná se tedy o chybu.

Haré Krišna


Góvinda Masa, Gaurabda 534
 
3.3.2021 St Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura - zjevení
(půst do poledne)
Šrí Purušóttama Dás Thákura - odchod
 
9.3.2021 Út Ékádaší - Půst pro Vidžaja Ékádaší
10.3.2021 St Dvádaší - Přerušení půstu 06:11 - 10:02
Šrí Íšvara Purí - odchod
 
14.3.2021 Ne Šríla Džagannátha Dása Bábádží - odchod
Šrí Rasikánanda - odchod
 
17.3.2021 St Šrí Purušóttama Dása Thákura - zjevení
 
25.3.2021 Čt Dvádaší - Půst pro Ámalakí vrata Ékádaší
Šrí Madhavéndra Purí - odchod
26.3.2021 Pá Trajódaší - Přerušení půstu 05:36 - 09:47
 
28.3.2021 Ne Gaura-púrnimá: Zjevení Šrí Čaitanji Maháprabhua
(půst do východu měsíce)
 

Višnu Masa, Gaurabda 535
 
4.4.2021 Ne Šrí Šrívása Pandita - zjevení
 
7.4.2021 St Ékádaší - Půst pro Pápamóčani Ékádaší
8.4.2021 Čt Dvádaší - Přerušení půstu 06:08 - 10:35
Šrí Góvinda Ghóš - odchod
 
17.4.2021 So Šrí Rámanudžáčárja - zjevení
 
21.4.2021 St Ráma Navamí: Zjevení Šrí Rámačandry
(půst dopoledne)
 
23.4.2021 Pá Ékádaší - Půst pro Kamada Ékádaší
24.4.2021 So Dvádaší - Přerušení půstu 05:36 - 10:22
 
27.4.2021 Út Šrí Balaráma Rasa-játrá
Šrí Krišna Vasanta Rasa
Šrí Vamsivadana Thákura - zjevení
Šrí Šjámananda Prabhu - zjevení
 

Madhusúdana Masa, Gaurabda 535
 
3.5.2021 Po Šrí Abhiráma Thákura - odchod
 
6.5.2021 Čt Šríla Vrindávana Dása Thákura - odchod
 
7.5.2021 Pá Ékádaší - Půst pro Varuthiní Ékádaší
8.5.2021 So Dvádaší - Přerušení půstu po 05:11 - 10:13
 
11.5.2021 Út Šrí Gadádhar Pandita - příchod
 
14.5.2021 Pá Začíná Čandan-játrá (pokračuje 21 dní)
 
21.5.2021 Pá Šrímatí Sítá Déví (společnice Šrí Rámy) - zjevení
Šrí Madhu Pandita - odchod
Šrímatí Džáhnava Déví - zjevení
 
23.5.2021 Ne Dvádaší - Půst pro Móhiní Ékádaší
Rukminí Dvádaší
24.5.2021 Po Trajódaší - Přerušení půstu 04:50 - 10:06
 
25.5.2021 Út Nrsimha Čaturdaší: Zjevení Pána Nrsimhadéva
(půst do setmění)
 
26.5.2021 St Šrí Paraméšvarí Dása Thákura - odchod
Šrí Šrí Rádhá-Ramana Dévadží - zjevení
Šrí Madhavéndra Purí - zjevení
Šrí Šrínivása Áčárja - zjevení
 

Trivikrama Masa, Gaurabda 535
 
30.5.2021 Ne Šrí Rámánanda Rája - odchod
 
5.6.2021 So Ékadaší - nevhodné pro půst
6.6.2021 Ne Dvádaší - Půst pro Apará Ékádaší
Šríla Vrindávana Dása Thákura - zjevení
 
7.6.2021 Po Trajódaší - Přerušení půstu 04:39 - 05:21
20.6.2021 Ne Šrí Baladéva Vidjabhúšana - odchod
Gangá Púdžá
Šrímatí Gangámátá Gósváminí - zjevení
 
21.6.2021 Po Ékádaší - Půst pro Pándava Nirdžalá Ékádaší
(úplný půst i bez vody, jestli jste porušili některé Ékádaší)
22.6.2021 Út Dvádaší - Přerušení půstu 04:38 - 06:54
 
23.6.2021 St Pániháti Čidá Dahi Utsava
 
24.6.2021 Čt Šrí Mukunda Datta - odchod
Šrí Šrídhara Pandita - odchod
 

Vámana Masa, Gaurabda 535
 
25.6.2021 Pá Šrí Šjámánanda Prabhu - odchod
 
29.6.2021 Út Šrí Vakréšvara Pandita - zjevení
 
4.7.2021 Ne Šrí Šrívása Pandita - odchod
 
5.7.2021 Po Ékádaší - Půst pro Jóginí Ékádaší
6.7.2021 Út Dvádaší - Přerušení půstu 04:46 - 10:09
 
9.7.2021 Pá Šrí Gadádhara Pandita - odchod
Šríla Bhaktivinóda Thákura - odchod
(půst do poledne)
 
10.7.2021 So Gundičá Márdžana
 
11.7.2021 Ne Ratha-játrá v Džagannáth Purí
Šrí Svarúpa Dámódara Gósvámí - odchod
Šrí Šivánanda Séna - odchod
 
15.7.2021 Čt Šrí Vakréšvara Pandita - odchod
 
20.7.2021 Út Ékadaší - Půst pro Šajaná Ékádaší
21.7.2021 St Dvádaší - Přerušení půstu 05:02 - 10:16
 

Šrídhara Masa, Gaurabda 535
 
24.7.2021 So Šríla Sanátana Gósvámí - odchod
První měsíc Čáturmásji začíná
(půst od listové zeleniny celý měsíc)
 
28.7.2021 St Šríla Gópála Bhatta Gósvámí - odchod
 
31.7.2021 So Šríla Lókanátha Gósvámí - odchod
 
1.8.2021 Ne Založení ISKCONu v New Yorkuv roce 1966
 
4.8.2021 St Ékádaší - Půst pro Kamiká Ékádaší
5.8.2021 Čt Dvádaší - Přerušení půstu 05:22 - 10:22
 
12.8.2021 Čt Šrí Raghunandana Thákura - odchod
Šrí Vamšídása Bábádží - odchod
 
18.8.2021 St Ékádaší - Půst pro Pavitrópana Ékádaší
Rádhá Góvinda Džhulana-játrá začíná
19.8.2021 Čt Dvádaší - Přerušení půstu 05:42 - 10:27
Šríla Rúpa Gósvámí - odchod
Šrí Gauridása Pandita - odchod
 
22.8.2021 Ne Šrí Balaráma - zjevení
(půst do poledne)
Druhý měsíc Čáturmásji začíná
(půst od jogurtu celý měsíc)
 

Hršíkéša Masa, Gaurabda 535
 
23.8.2021 Po Šríla Prabhupádův odjezd do USA
 
30.8.2021 Po Šrí Krišna Džanmáštamí: Zjevení Pána Šrí Krišny
(půst do půlnoci)
 
31.8.2021 Út Nandótsava
Šríla Prabhupáda - zjevení
(půst do poledne)
 
2.9.2021 Čt Ékádaší - Půst pro Annadá Ékádaší
3.9.2021 Pá Dvádaší - Přerušení půstu 10:26 - 10:32
 
11.9.2021 So Šrímatí Sítá Thakurání (společnice Šrí Advaity) - zjevení
 
14.9.2021 Út Rádháštamí: Zjevení Šrímatí Rádhárání
(půst do poledne)
 
16.9.2021 Čt Ékádaší - nevhodné pro půst
17.9.2021 Pá Dvádaší - Půst pro Paršvá Ékádaší
Šrí Vámana Dvádaší: Zjevení Pána Vámanadéva
Šríla Džíva Gósvámí - zjevení
18.9.2021 So Trajódaší - Přerušení půstu 06:27 - 10:36
Šríla Bhaktivinóda Thákura - zjevení
(půst do poledne)
 
19.9.2021 Ne Šríla Haridása Thákura - odchod
 
20.9.2021 Po Třetí měsíc Čáturmásji začíná
(půst od mléka celý měsíc)
 

Padmanádbha Masa, Gaurabda 535
 
28.9.2021 Út Prabhupádův příjezd do USA
 
2.10.2021 So Ékadaší - Půst pro Indirá Ékádaší
3.10.2021 Ne Dvádaší - Přerušení půstu 06:49 - 10:40
 
15.10.2021 Pá Rámačandra Vidžajótsava
Šrí Madhváčárja - zjevení
 
16.10.2021 So Ékadaší - Půst pro Pašankušá Ékádaší
17.10.2021 Ne Dvádaší - Přerušení půstu 07:11 - 10:45
Šríla Raghunátha Dása Gósvámí - odchod
Šríla Raghunátha Bhatta Gósvámí - odchod
Šríla Krišnadása Kavirádža Gósvámí - odchod
20.10.2021 St Začíná měsíc Kártik
Šrí Murári Gupta - odchod
Čtvrtý měsíc Čáturmásji začíná
(půst od urad dálu celý měsíc)
 

Dámódara Masa, Gaurabda 535
 
25.10.2021 Po Šríla Naróttama Dása Thákura - odchod
 
29.10.2021 Pá Zjevení Rádhá Kundu, snána dána
Bahuláštamí
 
30.10.2021 So Šrí Virabhadra - zjevení
 
1.11.2021 Po Ékádaší - Půst pro Ramá Ékádaší
2.11.2021 Út Dvádaší - Přerušení půstu 06:37 - 07:03
 
4.11.2021 Čt Dípa dána, Dípávalí, (Kali Púdžá)
 
5.11.2021 Pá Gó Púdžá. Gó Krida. Góvardhana Púdžá
Bali Daitjaradža Púdžá
Šrí Rasikánanda - zjevení
 
6.11.2021 So Šrí Vasudéva Ghóš - odchod
 
8.11.2021 Po Šríla Prabhupáda - odchod
(půst do poledne)
 
11.11.2021 Čt Gópáštamí, Góštháštamí
Šrí Gadádhara Dása Gósvámí - odchod
Šrí Dhanandžaja Pandita - odchod
Šrí Šrínivása Áčárja - odchod
 
14.11.2021 Ne Ékádaší - Půst pro Uttháná Ékádaší
Šríla Gaura Kišóra Dása Bábádží - odchod
15.11.2021 Po Dvádaší - Přerušení půstu 08:32 - 10:00
 
17.11.2021 St Šrí Bhúgarbha Gósvámí - odchod
Šrí Kašíšvara Pandita - odchod
 
19.11.2021 Pá Tulasí-Šálagráma Viváha (svatba)
Šrí Nimbarkáčárja - zjevení
Poslední den měsíce Kártik
 

Kéšava Masa, Gaurabda 535
 
30.11.2021 Út Ékádaší - Půst pro Utpanná Ékádaší
Šrí Narahari Sarakara Thákura - odchod
1.12.2021 St Dvádaší - Přerušení půstu 07:23 - 10:11
Šrí Kálija Krišnadása - odchod
2.12.2021 Čt Šrí Sáranga Thákura - odchod
 
14.12.2021 Út Ékádaší - Půst pro Mókšada Ékádaší
Zjevení Šrímad Bhagavad-gíty
15.12.2021 St Dvádaší - Přerušení půstu 07:38 - 10:20
 

Náráyana Masa, Gaurabda 535
 
23.12.2021 Čt Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura - odchod
(půst do poledne)
 
30.12.2021 Čt Ékadaší - Půst pro Saphala Ékádaší
Šrí Dévananda Pandita - odchod
31.12.2021 Pá Dvádaší - Přerušení půstu 07:44 - 10:28 Šrí Mahéša Pandita - odchod
Šrí Uddhárana Datta Thákura - odchod
 
3.1.2022 Po Šrí Lóčana Dása Thákura - zjevení
 
5.1.2022 Pá Šríla Džíva Gósvámí - odchod
Šrí Džagadíša Pandita - odchod
 
13.1.2022 Čt Ékadaší - Půst pro Putradá Ékádaší
14.1.2022 Pá Dvádaší - Přerušení půstu 07:39 - 10:30
Šrí Džagadíša Pandita - zjevení
Gangá Ságara Mélá
Makara Sankranti 09:46
 
17.1.2022 Po Šrí Krišna Pušjá Abhišéka
 

Mádhava Masa, Gaurabda 535
 
22.1.2022 So Šrí Rámačandra Kavirádža - odchod
Šríla Gópála Bhatta Gósvámí - zjevení
 
23.1.2022 Ne Šrí Džajadéva Gósvámí - odchod
 
24.1.2022 Po Šrí Lóčana Dása Thákura - odchod
 
28.1.2022 Pá Ékádaší - Půst pro Šat-tilá Ékádaší
29.1.2022 So Dvádaší - Přerušení půstu 07:24 - 10:28
 
5.2.2022 So Vasanta Pančamí
Šrímatí Višnuprijá Déví - zjevení
Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura - odchod
Šrí Pundaríka Vidjanidhi - zjevení
Šrí Raghunandana Thákura - zjevení
Šríla Raghunátha Dása Gósvámí - zjevení
 
7.2.2022 Po Šrí Advaita Áčárja - zjevení
(půst do poledne)
 
9.2.2022 St Šrí Madhváčárja - odchod
 
10.2.2022 Čt Šrí Ramanudžáčárja - odchod
 
12.2.2022 So Ékádaší - Půst pro Bhaimí Ékádaší
(půst pro Pána Varáhu)
13.2.2022 Ne Dvádaší - Přerušení půstu 07:00 - 10:21
Varáha Dvádaší: zjevení Pána Varáhadéva
 
14.2.2022 Po Nitjánanda Trajódaší: zjevení Šrí Nitjánandy Prabhua
(půst dopoledne)
 
16.2.2022 St Šrí Krišna Madhura Utsava
Šríla Naróttama Dása Thákura - zjevení
 

Góvinda Masa, Gaurabda 535
 
21.2.2022 Po Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura - zjevení
(půst do poledne)
Šrí Purušóttama Dás Thákura - odchod
 
26.2.2022 So Ékádaší - nevhodné pro půst
27.2.2022 Ne Dvádaší - Půst pro Vidžaja Ékádaší
Šrí Íšvara Purí - odchod
28.2.2022 Po Trajódaší - Přerušení půstu 06:32 - 10:10
 
3.3.2022 Čt Šríla Džagannátha Dása Bábádží - odchod
Šrí Rasikánanda - odchod
 
6.3.2022 Ne Šrí Purušóttama Dása Thákura - zjevení
 
14.3.2022 Po Ékáddaší - Půst pro Ámalakí vrata Ékádaší
15.3.2022 Út Dvádaší - Přerušení půstu 06:00 - 08:44
Šrí Madhavéndra Purí - odchod
 
18.3.2022 Pá Gaura-púrnimá: Zjevení Šrí Čaitanji Maháprabhua
(půst do východu měsíce)
 

Višnu Masa, Gaurabda 536
 
25.3.2022 Pá Šrí Šrívása Pandita - zjevení
 
28.3.2022 Po Ékádaší - Půst pro Pápamóčani Ékádaší
29.3.2022 Út Dvádaší - Přerušení půstu 06:30 - 10:44
Šrí Góvinda Ghóš - odchod
 
6.4.2022 St Šrí Rámanudžáčárja - zjevení
 
10.4.2022 Ne Ráma Navamí: Zjevení Šrí Rámačandry
(půst dopoledne)
 
12.4.2022 Út Ékádaší - Půst pro Kamada Ékádaší
13.4.2022 St Dvádaší - Přerušení půstu 07:31 - 10:31
 
16.4.2022 So Šrí Balaráma Rasa-játrá
Šrí Krišna Vasanta Rasa
Šrí Vamsivadana Thákura - zjevení
Šrí Šjámananda Prabhu - zjevení
 

Madhusúdana Masa, Gaurabda 536
 
22.4.2022 Pá Šrí Abhiráma Thákura - odchod
 
25.4.2022 Po Šríla Vrindávana Dása Thákura - odchod
 
26.4.2022 Út Ékádaší - Půst pro Varuthiní Ékádaší
27.4.2022 St Dvádaší - Přerušení půstu po 05:31 - 10:20
 
30.4.2022 So Šrí Gadádhar Pandita - příchod
 
3.5.2022 Út Začíná Čandan-játrá (pokračuje 21 dní)
 
10.5.2022 Út Šrímatí Sítá Déví (společnice Šrí Rámy) - zjevení
Šrí Madhu Pandita - odchod
Šrímatí Džáhnava Déví - zjevení
 
12.5.2022 Čt Ékádaší - Půst pro Móhiní Ékádaší
13.5.2022 Pá Dvádaší - Přerušení půstu 05:04 - 10:10
Rukminí Dvádaší
 
15.5.2022 Ne Nrsimha Čaturdaší: Zjevení Pána Nrsimhadéva
(půst do setmění)
 
16.5.2022 Po Šrí Paraméšvarí Dása Thákura - odchod
Šrí Šrí Rádhá-Ramana Dévadží - zjevení
Šrí Madhavéndra Purí - zjevení
Šrí Šrínivása Áčárja - zjevení
 

Haré Krišna !

Bhagavad-gítá

Xxxxx

 
Šrímad-Bhágavatam

Xxxxx

 
Šrí Čaitanya-čaritámrita

Xxxxx

 
Prabhupáda - životopis

Xxxxx